ارسال مطابق درخواست شما

اهمیت دارد که هر فرد یا فروشگاه چه محصولی و با چه مشخصاتی را می خواهد و ترجیح می دهد که از چه طریقی سفارش به دستش برسد و از همه این موارد مهم تر زمان دستیابی به محصول است که بنا به نیاز،زمان مشخصی برای آن تعیین می کند.

ما مفتخر هستیم تا سفارش شما عزیزان را با کمترین اتلاف وقت و مطابق با مشخصاتی که شما درخواست داشته اید به دستتان برسانیم;در زمان و مکان مشخص شده.